Feuchtigkeitspfelge-Hanf-Traube-Holunder_TPi_20180906_105830_21Fret_WAC